THE SYNTHETIC TABLE OF INULO ENSIFOLIAE-ANTHERICETUM RAMOSI PÎNZARU ET COLDEA 2006 EM. PÎNZARU 2016
pdf (Русский)

How to Cite

PÎNZARU, P. (2019). THE SYNTHETIC TABLE OF INULO ENSIFOLIAE-ANTHERICETUM RAMOSI PÎNZARU ET COLDEA 2006 EM. PÎNZARU 2016 . Acta Et Commentationes Exact and Natural Sciences, 3(1), 114-130. https://doi.org/10.36120/2587-3644.v3i1.114-130

Abstract

Asociaţia Inulo ensifoliae-Anthericetum ramosi cuprinde comunităţi vegetale
termoxerofile, calcefile, din poienile şi lizierile pădurilor de stâncării de gorun
(Quercus petraea (Matt.) Liebl.), stejar pedunculat (Q. robur L.) şi de stejar pufos (Q.
pubescens Willd.), formate de sovârvăriţă enzifolie (Inula ensifolia L.) şi liluţă
rămuroasă (Anthericum ramosum L.) [Pînzaru, 2006, 2016]. În 2016 a fost prezentat
pentru publicare în Materialele Conferinţei Universităţii Academiei de Ştiinţe a
Moldovei „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice” o caracteristică mai
amplă a asociaţiei date şi tabelul sintetic din 40 releveuri, dar din neatenţia comitetului
organizatoric n-a fost inclus în articol tabelul sintetic. Din acest motiv în prezenta
lucrare se aduce tabelul sintetic al asociaţiei în cauză

https://doi.org/10.36120/2587-3644.v3i1.114-130
pdf (Русский)