Sandu, V., & MOȘANU-ȘUPAC, L. (2019). LISTA PUBLICAȚIILOR ȘTIINȚIFICE ȘI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE ALE CONFERENȚIARULUI UNIVERSITAR DOCTORULUI ÎN ȘTIINȚE BIOLOGICE. Acta Et Commentationes Exact and Natural Sciences, 3(1), 179-183. https://doi.org/10.36120/2587-3644.v3i1.179-183